28 grudnia 2018

Bierność zabija

Z Jasnej Góry popłynęło zdecydowane wezwanie do rządzących o przyjęcie ustawy „Zatrzymaj aborcję”. – Apelujemy do partii rządzącej, by zgodnie z nazwą Prawo i Sprawiedliwość otworzyło drogę, która będzie wiodła do zachowania prawa i sprawiedliwości dla dzieci skazywanych na śmierć – podkreślał ks. bp Wiesław Mering. Ordynariusz włocławski przewodniczył w kaplicy Cudownego Obrazu Mszy św. w rocznicę złożenia w Sejmie RP projektu obywatelskiego „Zatrzymaj aborcję”. Podpisało się pod nim około 830 tys. osób, jednak prace parlamentarne nad nim są wstrzymywane. Do tego minął już ponad rok od złożenia w Trybunale Konstytucyjnym wniosku o rozpatrzenie niezgodności aborcji eugenicznej z polską Ustawą Zasadniczą. Orzeczenia sędziów w tej sprawie nie ma. Więcej...


27 grudnia 2018

Bezdomni zimą

Nie bądźmy obojętni na sytuację osób bezdomnych, szczególnie zimą. Nigdy nie wiemy, jaką drogę przeszedł ten człowiek i co się stało, że śpi sam w środku nocy na ławce w parku. Najważniejsze w pomaganiu jest zrozumienie zasady, że skuteczna pomoc to mądra pomoc. Więcej...

Wigilia w Caritas Poznań

Caritas Poznań zrobiła wigilię dla najbardziej potrzebujących. Wigilię na 1300 osób! W mediach przeszło niezauważone. Czasami w doborze tego co lepsze, pomaga intuicja... i umiłowanie Boga przychodzącego w lekkim podmuchu wiatru. Po cichu. Bez blichtru. Jak w Betlejem.
Robert Wyrostkiewicz

25 grudnia 2018

Papież: odkryjmy więzi braterstwa i tego, co nas jednoczy

Bez braterstwa, którym obdarzył nas Chrystus ludzkie wysiłki na rzecz bardziej sprawiedliwego świata mają krótki żywot, a najlepsze plany są projektami bez duszy. Obyśmy spotkali się i żyli jak bracia! – oto życzenia, które Ojciec Święty skierował do świata w czasie błogosławieństwa Urbi et Orbi. Więcej... 

23 grudnia 2018

Prezydent wysyła kondolencje do IndonezjiAbp Gądecki: kondolencje dla rodzin ofiar tragedii w kopalni

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski złożył kondolencje rodzinom polskich górników, którzy zginęli w kopalni w czeskim Karwinie. Abp Stanisław Gądecki zapewnił o swojej modlitwie w ich intencji.

„Kościół zawsze pamięta o tych, którzy pracując, dbając o swoją rodzinę, starali się też jak najwięcej dobra uczynić na tym świecie, a przy tym ponieśli śmierć. To jest jakaś część, z jednej strony ludzkiego losu, ale z drugiej też i pamięć chrześcijanina o tym, że to, co się otwiera po śmierci jest dopiero początkiem prawdziwego szczęścia” - powiedział abp Gądecki.
Przewodniczący Episkopatu zapewnił o pamięci modlitewnej w intencji wszystkich dotkniętych tą tragedią.
W wyniku wybuchu metanu w czeskiej kopalni w Karwinie zginęło w sumie 13. górników. 12. z nich to Polacy.
Rafał Łączny (KAI) - Polska

Papież do Polaków: wyjdźcie z zagród własnej wygody

Oby Boże Narodzenie pomogło wam wyjść z zagród własnej wygody i pójść tam, gdzie jest Jezus i ci, których On kocha – życzył Papież Polakom obecnym na audiencji ogólnej w Auli Pawła VI. Więcej...

Papież: przeżyjmy święta skoncentrowani na Jezusie oraz bliźnim

Postaci Maryi, która jest wzorem wiary i miłości poświęcił Papież rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. Odniósł się w nim do opisanego przez Łukasza spotkania Maryi z Elżbietą ( Łk 1, 39-45). Więcej...

Stańmy w obronie wartości

Przed nami święta Bożego Narodzenia tymczasem coraz częściej pojawiają się pomysły, aby przestrzeń publiczną pozbawiać symboli religijnych związanych z tym okresem. Więcej...

IV Niedziela Adwentu Rok C

Woda z kranu czy z butelki?

Picie wody jest bardzo ważnym elementem naszego przetrwania. Mimo tego nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego na przykład tak wiele ludzi wybiera wodę z butelki zamiast kranówki.Czy naprawdę jest jakaś różnica?  I dlaczego wydajemy tak dużo pieniędzy, na „butelki”? Więcej...

20 grudnia 2018

Stolica Apostolska po szczycie klimatycznym w Katowicach

Wołanie najbiedniejszych i krzyk umęczonej ziemi wymagają bardziej ambitnych i pilnych działań – to wniosek, jaki płynie z deklaracji opublikowanej przez delegację Stolicy Apostolskiej po zakończeniu szczytu klimatycznego, który w pierwszej połowie grudnia odbył się w Katowicach.

Dokument zwraca uwagę, że światowi liderzy mieli duży problem z odejściem od krótkoterminowych interesów gospodarczych oraz politycznych i skupieniem się na całościowym dobru wspólnym. Ostatecznie po długiej i złożonej debacie doszli do porozumienia w sprawie zasad wdrażania porozumienia paryskiego z 2015 r. Stolica Apostolska wyraża wdzięczność i uznanie przywódcom państw oraz innym uczestnikom szczytu za podjęcie dialogu i wypracowanie zbioru przepisów potwierdzających podjęte trzy lata temu zobowiązania. Więcej...

18 grudnia 2018

Dobre Słowo

Prostujcie ścieżki dla Pana... Audio. 

Papież: "Kara śmierci jest niedopuszczalna."

Każde życie jest święte i ludzka godność powinna być respektowana bez żadnego wyjątku. Kościół nie pomniejsza w żadnym wypadku powagi popełnionej zbrodni, ale naucza w świetle Ewangelii, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ przekreśla nienaruszalność oraz niepowtarzalną wartość osoby – napisał Papież w przesłaniu do międzynarodowej komisji, która za cel stawia doprowadzenie do całkowitego zniesienia kary śmierci. Więcej...

13 grudnia 2018

Deklaracja Felicjańskiej Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia


Deklaracja Felicjańskiej Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia
W duchu świętego Franciszka i bł. Marii Angeli, naszej Założycielki,
My, Siostry Felicjanki oddajemy się głoszeniu Ewangelii sprawiedliwości i pokoju.
Pragniemy odpowiedzieć na wołanie ubogich i przybliżać Królestwo Boże:
    głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
    bronimy godności ludzkiego życia
    popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną  troskę o stworzenie


Głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
    Przepowiadamy żywe SŁOWO z gorliwością
    Dzielimy się SŁOWEM
    Staramy się być świadkami SŁOWA
    Staramy się być dla innych
    Wprowadzamy pokój
    Podejmujemy wyzwania nowej ewangelizacji

Bronimy godności ludzkiego życia
    Podejmujemy pozytywne działania tam, gdzie ludzkie życie jest zagrożone
    Przyjmujemy różnorodność jako podstawę wzrostu
    Uczymy się doświadczając różnic
    Radujemy się różnorodnością darów Bożych

Popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną troskę o stworzenie
    Kontemplujemy dobroć miłosiernego Boga
    Uznajemy dobro w sobie, w siostrach i w innych
    Przyjmujemy postawę szacunku i zaufania
    Nie stosujemy przemocy
    Kładziemy nacisk na współpracę i wzajemność
    Poszukujemy możliwości współdziałania z innymi kulturami, aby docenić ich niepowtarzalność
    Prowadzimy prosty styl życia, aby być kontrkulturowym znakiem skierowanym przeciwko indywidualizmowi,
    który rozbija życie rodzinne i wspólnotowe
    Szanujemy przyrodę we wszystkich jej formach
    Wspieramy wysiłki zmierzające do poprawienia jakości powietrza, wody i gleby
    Wspieramy odpowiedzialne zarządzanie, używanie i właściwy podział zasobów świata
i społeczeństwa.


11 grudnia 2018

Papież Franciszek: "Należy umieścić prawa człowieka w sercu polityki"

Papież Franciszek upomniał się o przestrzeganie praw człowieka, które przysługują wszystkim ludziom. Jeśli są łamane w stosunku chociażby do jednego, to są deptane w stosunku do całej ludzkości.
Czytamy o tym w przesłaniu, jakie wystosował z okazji międzynarodowej konferencji: „Prawa człowieka we współczesnym świecie: osiągnięcia, zaniechania, negacja” odbywającej się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W organizację wydarzenia włączyła się także Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.Więcej...

8 grudnia 2018

Intencje FKSPiOS na cały rokSTYCZEŃ
INTENCJA: O zaprzestanie  handlu ludźmi i organami ludzkimi.
MODLITWA: Boże, nasz Ojcze, w naszym świecie są ludzie, którzy cierpią z powodu handlu ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi, oraz z powodu handlu organami ludzkimi. Prosimy Cię, aby odpowiedzialni za to okrucieństwo zmienili swoje postępowanie i zaprzestali krzywdzenia innych. Znajdź, Panie, drogę do ich serc. Wzmocnij i pociesz tych, których rani ta niesprawiedliwość. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

LUTY
INTENCJA: Za uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek bądź przywiązań.
MODLITWA: Boże, nasz Panie, modlimy się dziś za uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek bądź przywiązań. Prosimy Cię, aby podjęli walkę ze swoim szkodliwym i zgubnym nałogiem. Niech pomagają im rodziny i przyjaciele, lekarze, terapeuci i grupy wsparcia. Uchroń ich rodziny i bliskich przed skutkami przemocy i przestępstw. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

MARZEC
INTENCJA: Za ludzi starszych i chorych oraz tych, którzy nie mają odpowiedniej opieki socjalnej i medycznej.
MODLITWA: Boże, Ojcze nasz, Twojemu miłosierdziu polecamy ludzi starszych i chorych oraz tych, którzy nie mają odpowiedniego zabezpieczenia socjalnego i medycznego. Spraw, prosimy, aby otrzymali właściwą opiekę i aby ich potrzeby zostały zaspokojone z godnością i szacunkiem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

KWIECIEŃ
INTENCJA: O ochronę stworzeń i środowiska naturalnego. 
MODLITWA: Boże, Stworzycielu nasz, Tobie zawierzamy nasz świat, który jest domem dla wszystkich pokoleń. Spraw, prosimy, aby ludzkość uświadomiła sobie sacrum natury. Aby szanowała całe stworzenie, dążyła do rozwoju świata, nie naruszając równowagi ekologicznej, przywracała do pierwotnego stanu i odnawiała zasoby ziemi, aby uratowała przed skażeniem i zniszczeniem dostęp do czystej wody oraz środowisko życia i pracy ludzi, szczególnie  ubogich. Prosimy Cię o umocnienie wartości, które przedkładają potrzebę zachowania istnienia człowieka na Ziemi ponad czerpanie doraźnego zysku. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

MAJ
INTENCJA: Za doświadczających niesprawiedliwych warunków w pracy oraz za bezrobotnych i pozbawionych stałych dochodów.
MODLITWA: Miłosierny Boże, Ty znasz modlitwy tych, którzy doświadczają niesprawiedliwych warunków w pracy oraz problemy bezrobotnych i pozbawionych stałych dochodów. Dziś łączymy się z nimi we wspólnym wołaniu, aby ludzie nie byli upokarzani przez pozbawianie ich należnych praw i sprawiedliwych, godnych warunków pracy i wynagradzania. Prosimy, aby brak zaspokojenia podstawowych potrzeb nie zmuszał ich do działań niezgodnych z ich sumieniem. Polecamy Ci rodziny bezrobotnych, aby otrzymały wsparcie i nie cierpiały z powodu upokorzeń, krzywd i niedostatku. Pomóż odpowiedzialnym za kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, aby zapobiegali dyskryminacji, uprzedzeniom i wykorzystywaniu, którego doświadczają osoby starające się o pracę, szczególnie kobiety i niepełnosprawni. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

CZERWIEC
INTENCJA: Za ofiary przemocy w rodzinie i ze strony niegodziwego prawa.
MODLITWA: Boże, Panie nasz, ratuj tych, którzy cierpią z powodu różnych form przemocy w rodzinie i ze strony niegodziwego prawa. Pomóż tym, którzy doznają braku poczucia bezpieczeństwa w domu, tych, którzy doświadczają depresji, strachu, niepewności, obawy, gniewu i złości. Spraw, aby Duch Święty doprowadził do nawrócenia tych, którzy są winni przemocy w rodzinie. Ulecz wszystkich, którzy cierpią z powodu przemocy fizycznej i psychicznej, aby z zaufaniem otworzyli się na miłość, którą Bóg im ofiaruje. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

LIPIEC
INTENCJA: O ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
MODLITWA: Boże, Ojcze, Ty jesteś Panem życia i śmierci. Dlatego do Ciebie przychodzimy z modlitwą o ochronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Daj wszystkim ludziom na świecie głębokie przekonanie o wartości życia ludzkiego. Niech konsekwencją tego będzie szacunek i wdzięczność. Obdarz szczególną łaską miłości, mądrości i odwagi kobiety-matki, a także lekarzy, pielęgniarki, opiekunów i ratowników medycznych oraz tych, którzy tworzą prawo chroniące życie. Spraw, aby rodzice kochali swoje dzieci, a dzieci – rodziców. Niech relacjami rodzinnymi rządzi miłość, a nie egoizm. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

SIERPIEŃ
INTENCJA: Za dzieci opuszczone, zaniedbane, wykorzystywane do ciężkiej pracy i walki zbrojnej.
MODLITWA: Ojcze, Ty masz dla człowieka czas i otwarte ramiona. Powierzamy Tobie dzieci opuszczone, zaniedbane, wykorzystywane do ciężkiej pracy i walki zbrojnej. Modlimy się dziś za dzieci opuszczone emocjonalnie, przebywające w placówkach opiekuńczych, za dzieci chore, niepełnosprawne i zaniedbane, aby zostały otoczone miłością dobrych ludzi i doświadczyły  atmosfery kochającej rodziny. Modlimy się także za rodziców, którzy lekceważą wychowanie dzieci, pozwalają na zbyt ciężką pracę dzieci albo angażują je w działania wojenne, aby otoczyli swoje dzieci należytą troską i miłością. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

WRZESIEŃ
INTENCJA: O zaprzestanie wojen i konfliktów zbrojnych oraz za migrantów politycznych.
MODLITWA: Boże, mówimy do Ciebie „Ojcze”, a tak wiele w nas uprzedzeń  i nienawiści do innych ludzi. Przynosimy dziś do Ciebie modlitwę o zaprzestanie wojen i konfliktów zbrojnych oraz za migrantów politycznych. Otwórz świat i nas na uchodźców, prześladowanych w swoich krajach. Pomóż nam zrozumieć ich dramatyczną sytuację, niepewność  i potrzeby. Spraw, byśmy uczynili łatwiejszym ich pobyt w nowym kraju poprzez edukację językową, kulturową i w zakresie tradycji. Prosimy Cię o pokój na świecie i w każdym ludzkim sercu. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PAŹDZIERNIK
INTENCJA: Za prześladowanych za wiarę i przekonania.
MODLITWA: Miłujący Boże, wiemy, że jesteś z tymi, którzy cierpią za wiarę. Prosimy Cię za więzionych, torturowanych fizycznie i psychicznie. Daj im łaskę wytrwania i świadomość, że nie zostali zapomniani. Miłosierny Boże, modlimy się za mordowanych z powodu wiary, daj pocieszenie rodzinom i tym, których kochają. Niech odczują siłę naszej modlitwy. Prosimy Cię także za prześladowców. Niech przez świadectwo wiary swoich ofiar i za przyczyną tej modlitwy zwrócą swe serca do Ciebie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

LISTOPAD
INTENCJA: Za bezdomnych i tych, którzy są pozbawieni wody, pożywienia, odzieży, mieszkania, dostępu
do edukacji i ochrony zdrowia.
MODLITWA: Boże, ulituj się nad bezdomnymi i tymi, którzy są pozbawieni wody, pożywienia, odzieży, mieszkania, dostępu do edukacji i ochrony zdrowia. Polecamy Twojemu miłosierdziu tych, którzy mieszkają w schroniskach i domach opieki z powodu braku zabezpieczenia ekonomicznego, zatrudnienia, odpowiedniego wykształcenia i dostępu do programów socjalnych, tych, którzy są zmuszeni do przebywania w obozach dla uchodźców. Niech organizacje i społeczności chrześcijańskie wspierają tworzenie prawa przyjaznego ubogim i udzielają wsparcia materialnego i duchowego wszystkim pozostającym w potrzebie. Niech wszyscy wierzący podejmują dzieła miłosierdzia i udzielają pomocy ubogim. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

GRUDZIEŃ
INTENCJA: O uczciwy handel i etyczną działalność gospodarczą. 
MODLITWA: Boże, Ty wiesz, jak wiele niesprawiedliwości i krzywdy powstaje w wyniku nieetycznej działalności gospodarczej i nieuczciwego handlu. Dlatego przychodzimy dziś do Ciebie z prośbą, aby międzynarodowe umowy handlowe zapewniały sprawiedliwe i godziwe zyski krajom rozwijającym się za eksport ich artykułów oraz pozwoliły rządzącym chronić lokalnych producentów żywności  i małe firmy poprzez subwencje i wsparcie. Prosimy, aby wszystkie międzynarodowe umowy handlowe chroniły prawa każdego kraju, stawiając dobro społeczeństwa ponad zyskiem i aby przywódcy państw, zawierając międzynarodowe umowy handlowe, szanowali prawa społeczeństwa i odpowiedzialność rządu za dobro swoich obywateli. Prosimy też o prostą uczciwość każdego sprzedającego i kupującego. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

II Niedziela Adwentu Rok C


4 grudnia 2018

Międzynarodowa konferencja w sprawie zmian klimatu COP24 w Katowicach, Polska

W pierwszym dniu COP24 na sali plenarnej głos zabrał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin.
Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej podkreślił w swoim wystąpieniu w ramach Szczytu ONZ w sprawie zmian klimatu COP24, że „jesteśmy coraz bardziej świadomi, iż zmiana klimatu to także kwestia moralna, a nie tylko techniczna”. Więcej...