Publikacja w Dzienniku Ustaw pojawiła się po godz. 23. Wcześniej TK opublikował ponad 150-stronicowe uzasadnienie orzeczenia z 22 października.

Wniosek do TK złożyła grupa 119 posłów. TK orzekł, że przesłanka eugeniczna w polskim prawie jest niezgodna z konstytucją. Zgodnie z prawem, orzeczenie powinno zostać opublikowane bez zbędnej zwłoki. Rząd jednak przeciągał sprawę, pozwalają, by wciąż legalnie mordowano nienarodzone dzieci aż do wczorajszego wieczora.

- Niewątpliwie wyrok Trybunału Konstytucyjnego podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Jednocześnie jednak sytuacja bardzo poważnych napięć społecznych wymaga przeanalizowania właściwej daty tej publikacji - poinformował po kilku tygodniach od orzeczenia rząd. Jak dodano, publikacja orzeczenia w Dzienniku Ustaw miała pojawić się po publikacji uzasadnienia wyroku, choć nie było ku temu żadnych podstaw prawnych.

Obecnie w Polsce wolno zamordować nienarodzone dziecko, gdy wedle lekarskiej opinii ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia kobiety oraz gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża pochodzi z czynu zabronionego, np. z gwałtu lub aktu kazirodczego.

Dominik Cwikła

https://prawy.pl/112562-podglad?fbclid=IwAR3FA2VPA_SkZg6Cj6nBVBoJ7zVY-_qivUCaCNMwOH5NYyX9elW7cnyljrg