2 marca 2022

Kartka z historii - 2

 


Dzień postu i modlitwy w intencji pokoju - 2 marca 2022


Zachęcam wszystkich, aby najbliższa środa 2 marca, Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. Zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie i postowi – zaapelował papież Franciszek na zakończenie środowej audiencji generalnej.

„W moim sercu odczuwam wielkie cierpienie z powodu pogarszającej się sytuacji na Ukrainie. Pomimo wysiłków dyplomatycznych minionych tygodni, otwierają się scenariusze coraz bardziej niepokojące. Podobnie jak ja, wielu ludzi na całym świecie odczuwa udrękę i niepokój. Po raz kolejny pokój wszystkich jest zagrożony przez interesy partykularne” – stwierdził papież.

Ojciec Święty zaapelował do osób ponoszących odpowiedzialność polityczną, aby dokonały poważnego rachunku sumienia przed Bogiem, „który jest Bogiem pokoju, a nie wojny, który jest Ojcem wszystkich, a nie tylko niektórych, który chce, abyśmy byli braćmi, a nie wrogami”. „Błagam wszystkie zaangażowane strony, aby powstrzymały się od jakichkolwiek działań, które spowodowałyby jeszcze większe cierpienie mieszkańców, zaostrzając współistnienie między narodami i dyskredytując prawo międzynarodowe” – poprosił.

„Chciałbym zwrócić się do wszystkich, do ludzi wierzących i niewierzących. Jezus nauczał, że diabelskiemu szaleństwu przemocy odpowiada się orężem Boga: postem i modlitwą. Zachęcam wszystkich, aby najbliższa środa 2 marca, Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. Zachęcam szczególnie osoby wierzące, aby tego dnia intensywnie poświęciły się modlitwie i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat od szaleństwa wojny” – powiedział papież Franciszek.

KAI / vaticannews / BP KEP 

Papież do Polaków: Wy, jako pierwsi, wsparliście Ukrainę


Otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną, hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

Publikujemy pełny tekst pozdrowień:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków.
Wy, jako pierwsi, wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną. Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej chwili.

Jestem Wam głęboko wdzięczny i z serca Wam błogosławię!

Następnie Ojciec Święty zwrócił się spontanicznie do o. Marka Viktora Gongalo OFM:

A ten brat franciszkanin, który jest lektorem w języku polskim. jest obywatelem Ukrainy. Jego rodzice będący w podeszłym wieku są w tej chwili w podziemnym schronie, broniąc się przed bombami w okolicach Kijowa. On zaś nadal pełni swoją służbę tutaj z nami. Wspierając jego, wspieramy wszystkich ludzi, którzy cierpią z powodu bombardowań. Jego starszych rodziców i wiele osób starszych, którzy są pod ziemią, żeby się bronić. Pamiętamy w sercu o tym narodzie. Dziękuję Tobie za kontynuowanie pracy.

vaticannews / BP KEP

17 lutego 2022

Kartka z historii - 1

Konferencja 1 nt. historii Sióstr Felicjanek Prowincji Warszawskiej wygłoszona przez SM Fidelia Janas, felicjankę, z okazji Jubileuszu 100-lecia Prowincji Warszawskiej Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo.


100-lecie istnienia Warszawskiej Prowincji Sióstr Felicjanek

 Jubileusz stulecia warszawskiej Prowincji Sióstr Felicjanek (transmisja Mszy św.)

2 stycznia 2022 roku, bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika

W niedzielę 2 stycznia 2022 r. w katedrze św. Floriana o godz. 12.30 bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył dziękczynnej Eucharystii rozpoczynającej Rok Jubileuszowy warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Kwadrans wcześniej zostanie przedstawiony rys historyczny wprowadzający w dziękczynną liturgię.
Przewodniczący KEP do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy: Każda wojna jest szaleństwem

Połączmy duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie – napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w liście do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy, w tym prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla.

 Zwracam się do Was, Drodzy Bracia, jako biskup kraju, który sąsiaduje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jesteśmy powiązani wspólną historią i świętą wiarą chrześcijańską. Połączmy więc duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, wspólnie zanosząc gorącą modlitwę do Tego, który sam jest Pokojem, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie

– napisał abp Stanisław Gądecki do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy. „Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem, aby zapobiec cierpieniu i śmierci tysięcy niewinnych istnień ludzkich, zwłaszcza najsłabszych, bezbronnych, którzy nie znajdą sił i możliwości do ucieczki przed pożogą wojenną” – czytamy w liście.

Przewodniczący Episkopatu Polski, nawiązując do doniesień medialnych o poważnym ryzyku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, podkreślił, że „każda wojna jest tragedią ludzkości” i giną w niej tysiące ludzi, a wielu z nich, po obu stronach, zostaje okaleczonych. „Wojnie między Rosją a Ukrainą dramatyzmu dodawałby fakt, że są to dwa chrześcijańskie i słowiańskie narody. Po ludzku zatem, i po Bożemu, te dwa różne narody wiele powinno łączyć i skłaniać nie do nienawiści, lecz do wzajemnego szacunku i przyjaźni. Warunkiem koniecznym do tego  jest poszanowanie praw narodów, w tym prawa do samostanowienia i integralności terytorialnej” – napisał abp Gądecki.

Wspominając dwie wojny, które miały miejsce w ubiegłym wieku, przywołał słowa św. Jana Pawła II, który  w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 2000 roku pisał, że „wojny są często przyczyną kolejnych wojen, ponieważ podsycają głęboko zakorzenione nienawiści, prowadzą do niesprawiedliwości, depczą godność i prawa osoby ludzkiej. Zazwyczaj nie rozwiązują przy tym problemów, stanowiących przedmiot konfliktu, i stąd okazują się nie tylko straszliwie niszczące, ale także bezużyteczne”. „Każda wojna jest szaleństwem” – dodał abp Gądecki.


Rzecznik KEP o liście Przewodniczącego KEP do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy

Pełny tekst listu: 

List przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy
z prośbą o wspólną modlitwę w intencji pokoju

Warszawa, dnia 14 lutego 2022 roku
W święto św. Cyryla i Metodego
Patronów Europy

Wielce Czcigodni Bracia,

Nasz Pan, Jezus Chrystus nauczał: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).

W ostatnich tygodniach media donoszą o poważnym ryzyku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Każda wojna jest tragedią ludzkości. Giną w niej setki, jeśli nie tysiące ludzi. Wielu z nich, po obu stronach, zostaje okaleczonych, a wiele milionów nosi w sobie wewnętrzne rany, które trudno jest później zabliźnić. Wojnie między Rosją a Ukrainą dramatyzmu dodawałby fakt, że są to dwa chrześcijańskie i słowiańskie narody. Po ludzku zatem, i po Bożemu, te dwa różne narody wiele powinno łączyć i skłaniać nie do nienawiści, lecz do wzajemnego szacunku i przyjaźni. Warunkiem koniecznym do tego  jest poszanowanie praw narodów, w tym prawa do samostanowienia i integralności terytorialnej.

Wciąż mamy w pamięci ubiegły wiek, który był świadkiem dwóch straszliwych wojen. Św. Jan Paweł II, który osobiście doświadczył skutków wojny i totalitaryzmów, pisał że „wojny są często przyczyną kolejnych wojen, ponieważ podsycają głęboko zakorzenione nienawiści, prowadzą do niesprawiedliwości, depczą godność i prawa osoby ludzkiej. Zazwyczaj nie rozwiązują przy tym problemów, stanowiących przedmiot konfliktu, i stąd okazują się nie tylko straszliwie niszczące, ale także bezużyteczne” (Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1.01.2000). Każda wojna jest szaleństwem.

Zwracam się do Was, Drodzy Bracia, jako biskup kraju, który sąsiaduje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Jesteśmy powiązani wspólną historią i świętą wiarą chrześcijańską. Połączmy więc duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, wspólnie zanosząc gorącą modlitwę do Tego, który sam jest Pokojem, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie.

Niech nasz modlitewny wysiłek będzie wołaniem, aby zapobiec cierpieniu i śmierci tysięcy niewinnych istnień ludzkich, zwłaszcza najsłabszych, bezbronnych, którzy nie znajdą sił i możliwości do ucieczki przed pożogą wojenną.

Mając na uwadze powyższe, zwróciłem się do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w Polsce z gorącą prośbą o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Proszę również Was, Drodzy Bracia, abyście zwrócili się do swoich wiernych z podobnym apelem oraz by Pan odwrócił serca sprawujących władzę od żądzy wojny i zniszczenia, zwracając je ku miłosierdziu i pokojowi.

„Kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14,18-19).

Niech Święci Cyryl i Metody, apostołowie Słowian, uproszą dla Europy dar Bożego pokoju.

Z wyrazami szacunku w Chrystusie Panu,

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

__________________
Jego Świątobliwość
Cyryl
Patriarcha Moskiewski i całej Rusi

Wielce Błogosławiony
Onufry
Metropolita Kijowski i całej Ukrainy
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego

Wielce Błogosławiony
Epifaniusz
Metropolita Kijowski i całej Rusi-Ukrainy
Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego na Ukrainie

Wielce Błogosławiony
Światosław Szewczuk
Arcybiskup Większy Kijowsko-Halicki
Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Jego Ekscelencja
Nil Łuszczak
Administrator Apostolski sede vacante
Eparchii greckokatolickiej w Mukaczewie sui iuris

Jego Ekscelencja
Paolo Pezzi
Arcybiskup Archidiecezji Mati Bożej w Moskwie
Przewodniczący Konferencji Katolickich Biskupów Rosji

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki
Metropolita Lwowski
p.o. przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy