13 grudnia 2018

Deklaracja Felicjańskiej Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia


Deklaracja Felicjańskiej Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia
W duchu świętego Franciszka i bł. Marii Angeli, naszej Założycielki,
My, Siostry Felicjanki oddajemy się głoszeniu Ewangelii sprawiedliwości i pokoju.
Pragniemy odpowiedzieć na wołanie ubogich i przybliżać Królestwo Boże:
    głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
    bronimy godności ludzkiego życia
    popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną  troskę o stworzenie


Głosimy Dobrą Nowinę Jezusa
    Przepowiadamy żywe SŁOWO z gorliwością
    Dzielimy się SŁOWEM
    Staramy się być świadkami SŁOWA
    Staramy się być dla innych
    Wprowadzamy pokój
    Podejmujemy wyzwania nowej ewangelizacji

Bronimy godności ludzkiego życia
    Podejmujemy pozytywne działania tam, gdzie ludzkie życie jest zagrożone
    Przyjmujemy różnorodność jako podstawę wzrostu
    Uczymy się doświadczając różnic
    Radujemy się różnorodnością darów Bożych

Popieramy prawidłowe relacje i odpowiedzialną troskę o stworzenie
    Kontemplujemy dobroć miłosiernego Boga
    Uznajemy dobro w sobie, w siostrach i w innych
    Przyjmujemy postawę szacunku i zaufania
    Nie stosujemy przemocy
    Kładziemy nacisk na współpracę i wzajemność
    Poszukujemy możliwości współdziałania z innymi kulturami, aby docenić ich niepowtarzalność
    Prowadzimy prosty styl życia, aby być kontrkulturowym znakiem skierowanym przeciwko indywidualizmowi,
    który rozbija życie rodzinne i wspólnotowe
    Szanujemy przyrodę we wszystkich jej formach
    Wspieramy wysiłki zmierzające do poprawienia jakości powietrza, wody i gleby
    Wspieramy odpowiedzialne zarządzanie, używanie i właściwy podział zasobów świata
i społeczeństwa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz